फक्त एक शब्द बोलून फुक मारा, प्रेम तुमच्यासाठी व्याकुळ होईल – Just blow, love will desperate for you

0
41

फक्त एक शब्द बोलून फुक मारा, प्रेम तुमच्यासाठी व्याकुळ होईल

Just blow, love will desperate for you

नमस्कार मित्रानो, मित्रानो आजचा हा उपाय आपल्याला परिपूर्ण करण्याचे एक अदभुद साधन आहे. हा उपाय आपले प्रेम, वैवाहिक जीवन , पारिवारिक जीवन पूर्णपणे ठीक करण्याचे एक साधन आहे. अथवा स्वर्गामध्ये बनलेल्या जोड्या ठीक करण्याचे साधन आहे. आजच्या या उपायाने काही सेकंदामध्येच आपला जीवन साथी फक्त आपला होऊन जाईल. हा असा उपाय आहे कि इकडे आपण हा उपाय करायचा विचार केलात कि तिकडे आपले काम व्हायला सुरु होईल. या उपायासाठी आपल्याला कसल्याही सामग्रीची आवश्यकता भासणार नाही.

हि एक अशी शक्ती, अशी ताकत आहे जे आपण फक्त आपल्या मनाने, श्रद्धेने करू शकता. आपणाला फक्त दोन शब्द बोलायचे आहेत आणि फुक मारायची आहे. आणि हि हवा आपल्या जोडीदारापर्यंत जाईल, आपण विश्वास ठेवा कि या हवेचा प्रभाव तिथेपर्यंत पोहचणारच. मित्रानो भारतवर्ष हा एक चमत्कारांचा देश आहे. अश्या परंपरांचा देश आहे कि जिथे साधू, महात्मा, संत, फकीरांच्याकडून फुक मारविली जाते. हा असा देश आहे कि जिथे साधू, महात्मा, संत, फकीरांच्याकडून फुक मारविली कि काम पूर्ण होते यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांची काही कमी नाही आहे. मग तो कितीही मोट व्यक्ती असुदे प्रत्येकाला असा विश्वास हं कि अशा व्यक्तीच्या जवळ अशा शक्ती असतात. जे हिमालयातील कड्या कपारीत डोंगर रांगांमध्ये बसलेले साधू संत आहेत त्यांच्या फुकमध्ये, त्यांच्या मंत्रांमध्ये ती शक्ती आहे, आणि आज त्यांचाच मंत्र आपल्याला सांगत आहोत.

हे केवळ आणि केवळ दोन शब्द आपल्या जीवनातील सगळ्या अडचणी, समस्या आजच्या आज त्वरित दूर करतील, कि ज्यामुळे तुम्ही सर्वात जास्त दुखी होता. मित्रानो प्रेमामध्ये प्रेमाने प्रेमाला मिळविलं जात. जो आपल्याला सोडून जातो, जो आपल्याला धुडकारतो, त्रास देतो, बेइज्जत करतो, जो आपली इज्जत करीत नाही आपले ह्रिदय त्याच्यावरही प्रेम करत. जो प्रत्येकवेळी तुम्हाला ठोकरून निघून जातो, जो प्रत्येकवेळी आपल्याला बेइज्जत करून जातो, प्रत्येकवेळी त्रास देतो, प्रत्येकवेळी लाजिरवाणे करतो, प्रत्येकवेळी सार्वजनिक रूपात आपल्याला अपयशी करतो, आपली बदनामी करतो, आपले नाव खराब करतो, आपल्याविषयी पाठीमागे वाईट गोष्टी बोलतो, आपण त्याच्यावरही प्रेम करतो, यालाच प्रेमाची सत्यता म्हंटली जाते. कोणी आपल्याला फार चांगले समजेल, कोणी आपल्याशी फार चांगले बोलेल, आणि तेंव्हांच आपण त्याच्यावर प्रेम करू. तर हे प्रेम नसून हा व्यापार आहे. आपण हर एक परिस्थितीमध्ये, प्रत्येक सुख दुःखाच्या वेळी देखील त्याच्यावर प्रेम करत असू तर ते खरे प्रेम आहे.

मित्रानो हे शास्वत सत्य आहे कि, जिथे कान, नाक,डोळे, हाथ-पाय, मुख सर्व चालायचे बंद होतात, जिथे बुद्धी, विवेक, आत्मा, चिंतन सगळे समाप्त होऊन जात, तिथूनच प्रेमाची हद्द सुरु होते. चला तर मग मित्रानो जाणून घेऊया आजच्या उपायांविषयी, आज ना आपल्याला काही खर्च करायचा आहे, न काही सामग्री घ्यायची आहे, कोणतेही ठिकाण असो, कोणतीही वेळ असो, आजच्या या पायामधे फक्त हे दोन शब्द आणि तुम्ही फुकलेली फुक आहे, जर का तुमच्या आशिर्वदा मध्ये तुमच्या हाय मध्ये ताकत असते, तर तुमच्या फुकमध्ये देखील ताकत असते, तुमच्या विचारामध्ये, तुमच्या चिंतनामध्ये ताकत आहे, जर तुम्ही कोणाची आठवण काढायला लागलात कि त्या व्यक्तीला उचक्या लागायला लागतात हि ताकत तुमच्यामध्ये असेल, तुमचा आशीर्वाद देणे, श्राप देणे कोणासाठी काम करत असेल, तर तुमची फुक देखील काम करते हि गोष्ट लक्ष्यात घ्या.

जर का झोपल्यानंतर स्वप्न बघण्याची क्षमता तुमच्यामध्ये आहे, जा तुमच्यामध्ये उचक्या लागण्याची किंवा उचक्या यायला लावण्याची क्षमता आहे, जर तुमच्यामध्ये आशीर्वाद आणि श्राप देण्याची क्षमता आहे, या सर्व क्षमता तुमच्यामध्ये आहेत तर तुमच्या मध्ये हि क्षमता देखील आहे कि तुम्ही फुंकाल आणि तुमचे काम होईल. हे सत्य आहे. आपण पैले असेल कि लोहार भट्टीला चालविण्यासाठी हवा देतात, या हवेने आग भडकून लोखंड सुद्धा भस्म होते. मित्रानो तसेच योग, समास, प्राणायाम, ध्यान या सर्व गोष्टी श्वासावर निर्भर आहेत. श्वास हि फार मोठी गोष्ट आहे, श्वास असेल तर तुम्ही आहात. आणि जेव्हा तुम्ही प्रेमामध्ये ओतपोत होता अगदी वाहून जात, तेंव्हा तुमचा श्वास वाढतो. तुम्ही रोमँटिक झाला आहात हे तुमच्या भाषेवरून समजते, तुम्ही भुकेले राहता, तुम्ही गंभीर होता, तुम्ही रागिष्ट होता, तुम्ही सहेज होता, तुम्ही शांत होता हे सर्व तुमच्या श्वासावर निर्भर आहे.

आणि हेच नाही तर तुम्ही जे शब्द बोलता, तुम्ही जी भाषा बोलता, तुमच्या वाणीमध्ये जी मिठास आहे हे सर्व तुमच्या श्वासाचाच कमाल आहे. श्वास हि फार मोठी ताकत आहे, या शक्तीला आजपर्यंत तुम्ही आजमाविलेले नाही आहे. या श्वासाच्या शक्तीला तुम्ही समजलेले नाही. तुम्ही फक्त लहानपणापासून पाहत आलेले आहात. कि नजर लागली असेल, मूळ आजारी असेल तर फकीराकडून फुक मारून आणावि. असे आपण अनेक वेळा पहिले असेल. मग हे तुम्ही नाही करू शकत का? काय तुमच्यामध्ये ब्रम्हा, विष्णू, महेश नाही आहेत. काय तुमच्या आत्म्यामध्ये परमात्मा नाही आहे. आणि जर का एखादा मंत्र पॉवरफुल आहे,ताकतवर आहे, आणि त्या मंत्रामध्ये ती क्षमता, ते बल, ती व्यवस्था असेल तर मग तुमच्यामध्ये का नाही. तुम्ही देखील ते करू शकता, तुमच्यामध्ये देखील यासर्व गोष्टी असू शकतात.

मित्रांनो जर का तुमच्या भाग्यामध्ये कु अंक लिहिले असतील, खराब शब्द लिहिले असतील तर त्यांनाही बदलण्याची क्षमता मंत्रा मध्ये असते. हे मंत्रा काय मनुष्याने बनविलेले नाहीत, हे मंत्रा देवांनी बनविले आहेत किंवा देवासमान एखाद्या संताने बनविले आहेत. देवाच्या प्रेरणेने बनविले आहेत. आज याच मंत्राचा महिमा, याच मंत्राचे बल, तुमच्या श्वासाची ताकत यांचा समन्वय आपल्याला देत आहोत. याला श्रद्धा आणि विश्वासाने करा. याला समजण्यासाठी गंभीरतेमध्ये आपल्याला घेऊन जात आहोत. आपण आपल्या ध्येयापर्यंत पोहचू शकत नाही कारण आपण आपले डोके चालवितो. सफलतेचा एकाच गुरुमंत्र आहे, गुरुवार पूर्ण विश्वास ठेवणे.

तर मित्रानो आजचा उपाय पाहूया. आपल्याला फुक मारायची आहे, फुक मध्ये ताकत आहे. फुक मारण्याची त्याची अथवा तिची प्रत्येक गोष्ट तुमच्या हिशोबाने होईल. तुम्ही जे म्हणाल तेच होईल, तुम्ही म्हणाल तसे तो वागेल, तुमच्या प्रत्येक गोष्टीसाठी तो राजी होईल, आपल्याला जे हवं आहे तेच होईल. तुमची इच्छा, तुमचे मनोरथ, तुमची सिद्धी, तुमचे प्रेम, तुमचा रोमान्स, तुमचा विवाह, तुमचे वैवाहिक जीवन, प्रत्येक गोष्टीत तुमची हि फुक काम करेल. जेंव्हा केंव्हाही जीवनामध्ये एखादी अडचण, समस्या येईल, जेंव्हा कोणताही रास्ता दिसत नसेल, कोणीही सहाय्यक नसेल तेंव्हा फुका मारा तुमचे काम होईल. जेंव्हा तुम्ही फुक मारलं तेंव्हा तुमच्या गुरूच्या शक्ती बरोबर तुमचे असे कनेक्शन बनेल आणि हे कनेक्शन एक मोठी ताकत घेऊन तुमच्या कार्याकडे जाईल.

गुरूच्या कृपेने तुमच्या फूकेची पॉवर वाढेल आणि तुमचे काम होईल. यासाठी आपण मांडी घालून सरळ बसायचे आहे, ज्यांना खाली बसता येत नाही त्यांनी खुर्चीवर बसले तरी चालेल. पाठीचा कणा ताठ ठेवायचा. आपले दोनी तळ हाथ आकाशाच्या दिशेला म्हणजे वर करून मांडीवर जसे ठेवतो तसे करा पण हाथ मांडीला चिटकवू नका. मान थोडीशी वर असायला हवी. आणि अशी धारणा करा कि तुमचे गुरु तुमच्या समोर आहेत आणि तुम्ही त्यांच्या कडून ऊर्जा घेत आहात. आणि मग एक मोठा, दीर्घ श्वास आपण घ्याचा आहे, व हा श्वास मोठ्याने || हूं || हा मंत्र आपण फुक मारायची आहे, स्वास मोठा घेतल्यामुळे फुक पूर्ण पाने मारावी.

या उपायाने आपले आत्मबल वाढेल, तुमचा विश्वास वाढेल. आणि तुमचे कार्य पूर्ण होईल. विडिओ कसा वाटला अवश्य कळवा. धन्यवाद…

|| शुभम भवतु ||

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here