Home Travel

Travel

अत्यंत दुर्मिळ अशा पंचमुखी श्रीगायत्रीदेवी चे हे सुंदर रुप

अत्यंत दुर्मिळ अशा पंचमुखी श्रीगायत्रीदेवी चे हे सुंदर रुप... हे गायत्री देवीचे मंदिर सहसा कुठे आढळत नाही.महाड जवळ माणगावच्या पुढे गोरेगाव येथे हे मंदिर आहे....